این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
کنگره قبلی

اخبار


اخبار نخستین کنگره

برگزاری موفقیت آمیز اولین کنگره کودکان استاد امیرحکیمی در سال 95

ادامه مطلب


تقدیر از پیشکسوتان

در نخستین همایش کودکان استاد امیرحکیمی از چهره های برتر رشته کودکان تقدیر شد

ادامه مطلب
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر