این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
تاریخ های مهم

تاریخ های مهم


لطفا به تاریخهای زیر توجه کنید

تاریخ برگزاری همایش

28 تا 31 فروردین 1397

اگر بهار شیراز را ندیده باشید و بوی بهار نارنج های تازه را حس نکرده باشید، فروردین و اردیبهشت را نفهمیده ایدکنگره ای در بهار شیراز، خاطره ای وصف نشدنی را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

 

آخرین مهلت ارسال پوستر برای همایش

1 اسفند 1396  تمدید تا 15 اسفند تمدید تا 15 فروردین

با توجه به برگزاری و ارایه پوسترها بصورت  Eposter  در این کنگره به پوسترهایی که بعد از تاریخ تعیین شده ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 

آخرین مهلت ثبت نام در کنگره

برنامه ثبت نام در کنگره بصورت شناور دیده شده است

از آنجا که برای پذیرایی بهتر  و ارایه هر چه هماهنگ تر برنامه های کنگره نیاز به برنامه ریزی دقیقی وجود دارد برای همکارانی که زودتر حضور خود را در کنگره قطعی کنند تخفیف ویژه ای در نظر گرفته خواهد شد  و هر چه به زمان برگزاری کنگره نزدیکتر شویم این تخفیف کاهش پیدا خواهد کرد.

  • ثبت نام تا تاریخ 30 آذر 1396  شامل 40 درصد تخفیف در هزینه ثبت نام خواهد بود (پرداخت 60 درصد هزینه )
  • ثبت نام از تاریخ 30 آذر تا تاریخ 30 دی 1396 شامل 30 درصد تخفیف در هزینه ثبت نام خواهد بود (پرداخت 70 درصد هزینه )
  • ثبت نام بعد از تاریخ 30 دی بدون تخفیف خواهد بود ( پرداخت 100 درصد هزینه )
  •  ثبت نام بعد از تاریخ 10 اسفند بدون تخفیف خواهد بود ( پرداخت 100 درصد هزینه )
آخرین مهلت ثبت نام 28 فروردین 1397 خواهد بود


ثبت نام در کنگره در زمان پرداخت آنلاین هزینه شرکت در کنگره قطعی خواهد شد

اعلام نتایج بررسی پوستر (پذیرش یا رد پوستر )

حداکثر تا تاریخ 25 فرودین  
پوسترهای پذیرفته شده برای ارایه نیازی به چاپ پوستر ندارند و برنامه ارایه پوستر از طریق ایمیل و یا پیام کوتاه به آنها اعلام خواهد شد.