این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
محورهای همایش

محورهای همایش

 

محورهای همایش در دومین کنگره استاد امیر حکیمی در برگیرنده جستارهای زیر خواهد بود

بحث های تخصصی  درقالب پنل پنل

بیماریهای عمومی کودکان
رشد و بیماریهای اندوکرین 
بیماریهای کاردیووسکولار
بیماریهای مغز و اعصاب
بیماریهای کلیه ومجاری ادراری
بیماریهای نوزادان
مراقبتهای ویژه کودکان و شرایط حاد
بیماری سیستم ایمنی، آسم وآلرژی
بیماریهای خون شناسی و سرطانها
بیماریهای روماتولوژی 

 

محورهای ویژه 

نوجوانان و مسایل ویژه این دوران 
Child abuse
پزشکی قانونی در طب کودکان 


 

بخش پوسترها 
موضوع این بخش دربرگیرنده همه کارهای نو و مقالات ارایه نشده در کنگره های دیگر در زمینه پزشکی کودکان است.

  

این بخش بصورت Eposter  برگزار می شود  و همه شرکت کنندگان حتما باید تا تاریخ مناسب فایلهای مورد نظر را به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند