صفحه اصلی > محورهای کنفرانس
.: محورهای کنفرانس

محورهای همایش:

  • بیماریهای غدد کودکان
  • بیماریهای گوارش و کبد کودکان
  • بیماریهای پوست در کودکان
  • جراحی کودکان
  • نوزادان
  • بیماری های عفونی کودکان
  • بیماریهای نورولوژی و روانپزشکی کودکان
  • اورژانس های طب کودکان
  • اخلاق پزشکی و آموزه های قانونی در طب کودکان