داوران

اساتید زیر در زمینه های داوری آثار ارسال شده با این کنگره همکاری می کنند.


حمید محمدی 

تخصص : کودکان - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فوق تخصص: فوق تخصص قلب و عروق کودکان - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
درجه علمی : استادیار

سید محسن دهقانی  

تخصص : کودکان - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فوق تخصص: فوق تخصص گوارش کودکان - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
درجه علمی : دانشیار
نیما مهدی زادگان
 

تخصص : کودکان - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فوق تخصص: فوق تخصص قلب و عروق کودکان - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
درجه علمی : استادیار