این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
برنامه های علمی کنگره

برنامه های علمی کنگره

به منظور ارتقا کیفیت ارایه مطالب برنامه های گوناگونی جهت این کنگره تدارک دیده شده است. به طور خلاصه در شکلهای زیر این کنگره یافته ای جدید و پرکاربرد طب کودکان را ارایه خواهد داد


محورهای اصلی
این همایش در برگیرنده این محورهای علمی خواهد بود .
 

نحوه اجرای برنامه :
پوسترها در فرمت  Eposter  ارایه می شوند. این امکان برای شرکت کنندگان وجود دارد که از مولتی مدیا ها نظیر ویدیو و گالری تصاویر نیز در پوستر خود استفاده کنند. 


موبایل آپ
این کنگره بصورت یک کنگره سبز برگزار خواهد شد  وتا حد امکان از مصرف کاغذ به منظور کاهش زباله و حفظ محیط زیست ودرختان خوداری می شود. تمام ارتباطاات با شرکت کنندگان بر پایه آپ موبایل خواهد بود . این آپ امکانات بی نظیری  از جمله زمانبندی همه برنامه و سخنرانیها ، امکان دریافت اخبار کنگره ، دریافت مواد آموزشی ارایه شده در کنگره از جمله پوسترها یا سخنرانیها و امکانات فراون دیگری را در اختیار شرکت کنندگان خواهد گذاشت .