این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
محل برگزاری

محل برگزاری

 محل برگزاری همایش:

شیراز - مجتمع فرهنگی-رفاهی دانشگاه شیراز  

هتلهای شیراز جهت اقامت 
موقعیتهای گردشگری شیراز