صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

محورهای همایش:

·         بیماریهای غدد کودکان

·         بیماریهای گوارش و کبد کودکان

·         بیماریهای پوست در کودکان

·         جراحی کودکان

·         نوزادان

·         بیماری های عفونی کودکان

·         بیماریهای نورولوژی و روانپزشکی کودکان

·         اورژانس های طب کودکان

·         اخلاق پزشکی و آموزه های قانونی در طب کودکان