صفحه اصلی > قوانین و مقررات
.: قوانین و مقررات

·        شرکت کنندگان لازم است از طریق منوی کنترل پنل کاربران واقع در صفحه اصلی سایت جهت حضور در کنگره و دریافت امتیاز بازآموزی ثبت نام نمایند.

 

·        شرکت کنند گان جهت ارسال خلاصه مقاله و دریافت امتیاز لازم است ابتدا از طریق منوی کنترل پنل کاربران منوی در سایت ثبت نام نمایند.

 

·        جهت ارسال چکیده مقالات بایستی نکات زیر رعایت گردد:

راهنمای نگارش و ارسال خلاصه مقالات:

·        خلاصه مقالات باید بصورت آنلاین و از طریق سایت همایش ارسال گردد. لذا به خلاصه مقالاتی که از طریق فاکس و ایمیل ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·        مسئولیت صحت علمی و ویرایشی مطالب و رعایت اصول اخلاق در پژوهش به عهده نویسنده خواهد بود.

·        خلاصه مقالات ارسالی بهتر است حاصل کار پژوهشی باشد ولی خلاصه مقالات مروری نیز پذیرفته خواهد شد.

·        کلیه خلاصه مقالات ارائه شده توسط کمیته علمی کنگره بررسی و در صورت تائید به صورت پوستر پذیرفته خواهند شد.

·        ثبت نام و حضور شخص نویسنده مقاله (ارسال کننده مقاله) الزامی میباشد و در صورت تدوین مقاله به صورت گروهی حضور افراد در روز کنگره مشروط به ثبت نام در سایت و پرداخت هزینه ثبت نام به صورت جداگانه می باشد.

 

در نگارش چکیده مقالات نکات زیر را رعایت بفرمایید:

·        چکیده مقالات می تواند به زبان انگلیسی و یا فارسی باشد.

·        جهت نگارش تمامی اجزاء از نرم افزار Microsoft word office 2007،  فونت Time New   Romans (در انگلیسی) و B Nazanin (در فارسی) استفاده گردد.

·        خلاصه مقالات باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان، و نام سازمان تمامی نویسندگان (Affiliation) باشد.

·        عنوان مقاله بصورت (Bold)  و با فونت 14نگارش گردد. نام نویسندگان با فونت 12نگارش گردد و زیر نام نویسنده ارائه دهنده مقاله خط کشیده شود .

 

·        سازمان نویسندگان (Affiliation) با فونت 10 نگارش گردد و متن خلاصه مقاله با فونت 12 و سرتیترها به صورت (Bold) نگارش گردد.

·        چکیده مقا لات حداکثر 250-300 کلمه باشد. (بدون احتساب عنوان، نام و آدرس)

·        توجه بفرمایید، ویرایش متن به عهده نویسنده می باشد.

·        به چکیده مقالاتی که از طریق ایمیل، پست و یا حضوری ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

کلیه مقالات ارسالی به صورت پوستر پذیرفته شده اند.

 

جهت تهیه پوستر بایستی نکات زیر رعایت گردد:

ارائه دهنده میبایستی مقاله خود را در قالب پوستر به ابعاد 70 × 100 سانتی متر و به صورت طولی تهیه کند. هر پوستر شامل عنوان، نام نویسندگان، سازمان، مقدمه، مواد وروش ها، یافته ها ، بحث و نتیجه گیری و منابع باشد و از عنوان "اولین کنگره بین المللی کودکان استاد غلامحسین امیرحکیمی" استفاده گردد.