این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
تماس با ما

تماس با ما

نشانی دبیرخانه :

شیراز - خیابان زند - بیمارستان نمازی - دفتر گروه کودکان


شماره تماس :
  09026598046
  09026598042


محل برگزاری همایش :
مجتمع فرهنگی - رفاهی دانشگاه شیراز